JVK Valdybos nariai:

Pirmininkas:
Stasys Laurinaitis
Valdybos nariai:
Mečislovas Švabas
Edmundas Margevičius
Vida Babrauskienė
Antanas Civinskas
Klubo nariai:

Algirdas Babrauskas

Nerijus Anužis

Audrius Jukna

Arvidas Petraitis

Raimundas Kazlauskas

Rimas Vaitkaitis

Arūnas Mickevičius

Daiva Pakulienė

Rūta Dreižienė

Antanas Kuzmickas

Gerda Švabienė

Kestutis Maciukevičius

Algimantas Kuzmickas

Romualdas Jakutis

Dainius Butauskas

Egidijus Zakarevičius

Remigijus Zakarevičius

Alvydas Žukauskas

Šarūnas Navickas

Jurij Kremer

Kęstutis Gaižutis